Lions club De Pinte Millenium

Bestaat 15 jaar

telt 35 leden

Lions Club De Pinte Millennium komt graag in beweging voor de samenleving.

De werking van de club is vooral gericht op het sociaal engagement dat elk lid maar ook de groep wil opnemen. We helpen anderen vooruit door fondsen te werven, goede doelen te financieren en door fysiek de handen uit de mouwen te steken.

Wij organiseren jaarlijks enkele events om fondsen te werven, in 2018 is dit de Wijnquiz en de Halloween Oldtimer Rally.

Dankzij de opbrengsten van deze events kunnen wij diverse goede doelen steunen en in het bijzonder Liaan en De Veerboot

Wil je lid worden

Ben je overtuigd van de werking van de Lions? Wil je iets bijdragen aan de maatschappij? Dan is lidmaatschap misschien iets voor jou!

Iedere club beslist autonoom over hoeveel nieuwe leden zij werft en wie er wordt toegelaten tot de club.

Men kan enkel op uitnodiging lid worden van een Lions Club, mits minstens één peter (lid van de club) te hebben en mits de collegiale goedkeuring van alle leden van de club.

Geïnteresseerden kunnen steeds meer inlichtingen vragen bij de clubvoorzitter, deze zal steeds met genoegen meer inlichtingen verschaffen of dit laten doen door een lid.

Contacteer ons

geschiedenis

Lions club De Pinte Millennium werd op initiatief van Philippe Plessers, Olivier Morobé en Damien Mahieu gesticht, onder het peterschap van Lions Club Deinze en Lions Club Harelbeke Liederik gecharterd op 6 maart 2004.
Stichtende leden:
 • Patrick Bekaert
 • Jan Bossaert
 • Nico Bostoen
 • Michel Daneels
 • Pascal de Moor
 • Pascal De Smul
 • Didier De Somere
 • Herbert D’Haene
 • Alexandre Hell
 • Frank Hesters
 • Damien Mahieu
 • Louis Martens
 • Olivier Morobé
 • Filip Mortier
 • Philippe Plessers
 • Pat Reyntjens
 • Conrad Tuytte
 • Luc Uytterhoeven
 • Olivier Vanden Borre

Lions club international

Een Lions Club is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid.

Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,3 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 45.000 clubs.

Voor personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar zijn er de Leo Clubs.

ontstaan

1900
De eerste serviceclubs werden in de Verenigde Staten opge- richt door mannen die zich inzetten voor goed burgerschap. Dit waren veelal ‘businessman’s circles’.

1917
Melvin Jones bundelt in 1917 in Dallas, Texas een groot aan- tal van die kringen tot de Association of Lions Clubs vanuit het idee dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving. Toen ook in Canada Lions Clubs werden opge- richt, werd de naam veranderd in The International Associati- on of Lions Clubs, tegenwoordig kortweg Lions International.

Na 1e Wereldoorlog
Er worden ook Lions Clubs buiten Noord-Amerika opgericht.

motto

Het internationale motto bij die activiteiten luidt “We serve”. Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor pro- blemen in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het te- rugdringen van diabetes, of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen.

Doelstellingen

Lions worden aangemoedigd dienstbaar te zijn aan de ge- meenschap, zonder oogmerk van persoonlijke materiële voordelen. De internationale doelstellingen zijn:

 • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tus- sen de volkeren van de wereld.
 • Zowel privé als in beroep hanteren Lions hoge ethische en morele normen.
 • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin.
 • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.
 • Lionsclubs werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip.
 • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.

Website Lions Clubs International

lions de pinte millennium
we serve

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram